คู่มือการใช้งาน Single Sign-On

เนื่องจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบแบบ Single Sign-On ซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก

เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานระบบมีความสับสนในการใช้งาน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Single Sign-On ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกโดยย่อว่า SSO สำหรับระบบจัดการโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแบบออนไลน์ไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อกดปุ่ม เข้าใช้งานระบบในเมนูด้านบนของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม จะแสดงหน้าต่างในการเข้าระบบดังรูป
Ken movement

ให้ทำการกรอกข้อมูลอีเมล์ของท่านที่ใช้งานในระบบ SSO และกดปุ่ม Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

หากระบบไม่พบอีเมล์ของท่านในระบบของ SSO ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมจะแจ้งให้ท่านทราบดังรูป Ken movement

ให้ทำการกดปุ่มสมัครสมาชิกของ SSO ก่อน ถึงแม้ว่าข้อมูลอีเมล์ของท่านจะมีอยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมแล้วก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสนช.

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของ SSO แล้ว แต่ไม่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมจะแจ้งให้ท่านทราบดังรูป Ken movement

ให้ทำการกดปุ่มกรอกข้อมูลสมาชิกเสียก่อนโดยใช้อีเมล์เดียวกันกับที่ท่านได้สมัครไว้ในระบบ Single Site-On

หากท่านมีข้อมูลอยู่ทั้งในระบบ SSO และระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมแล้วเมื่อกดปุ่ม "LOGIN" ระบบจะพาท่านไปยังหน้า Dashboard ของระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมทันที

การสมัครสมาชิก ของ Single Site-On

ในการเข้าใช้งานระบบของ Single Sign-On ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านให้กดที่ข้อความ "ลืมรหัสผ่าน ?" ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ท่าน

ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้ทำการกดที่ข้อความ "สมัครสมาชิกที่นี่"

เมื่อทำการเลือกสมัครสมาชิก ระบบ SSO จะแสดงข้อความทำความตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานรับทราบ เมื่อยืนยันที่จะทำการสมัครสมาชิกแล้วให้กดปุ่มสีเขียวที่มีข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด" เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนสมาชิก

ในการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกส่วนที่บังคับไว้ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ "(*)"

ชื่อผู้ใช้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักษรพิเศษเฉพาะ -/_ เท่านั้น

ส่วนของชื่อและนามสกุลสามารถป้อนเป็นภาษาไทยและละไว้ได้

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกของ SSO ผู้ใช้งานต้องใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริงเท่านั้นเนื่องจากมีการยืนยันตนผ่านทางอีเมล์ในภายหลัง

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมอยู่แล้ว ให้ทำการสมัครด้วยอีเมล์เดียวกันกับที่ใช้ในระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม

ส่วนของรหัสผ่านและส่วนยืนยันรหัสผ่านต้องป้อนข้อมูลให้เหมือนกัน

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม REGISTER เพื่อทำการลงทะเบียนหากข้อมูลถูกต้องระบบจำนำท่านไปยังส่วนต่อไป

เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วจะทำการส่งอีเมล์เพื่อให้ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เมื่อกดปุ่มยืนยันในอีเมล์แล้วท่านจะสามารถเข้าใช้งานระบบ SSO ได้

หลังจากนี้เมื่อท่านทำการล็อกอินเข้าระบบของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ปรกติเช่นเดิม

THE END

 • นวัตกรรม


 • การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า (innovation: making Creativity into Value Reality)

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)


 • องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

 • ติดต่อ


  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ): [email protected]

  • อีเมล์ (นวัตกรรมเพื่อสังคม): [email protected]